06-30621534 info@imbolc.nu

Meer resultaat door betere samenwerking

We zitten momenteel in een tijd van transitie naar nieuwe manieren van leven en werken; de huidige crisis laat zien dat de organisatorische systemen zoals we die kennen, niet langer werken en het mensen eerder ziek maakt of lam slaat, dan doet schitteren.

Ik geloof ook dat ieder mens uniek en waardevol is en het voor ons allemaal is weggelegd om een gelukkig leven te leiden op een manier die bij ons past.

En dat gelukkige medewerkers het grootste kapitaal zijn dat een organisatie kan bezitten. Gewoon omdat gelukkige medewerkers die met een gevoel van voldoening, zingeving en plezier hun werk voor je doen, vanuit zichzelf meer toegevoegde waarde leveren, harder werken en betere resultaten neerzetten.

Toch is er vaak nog veel gedoe in organisaties, er is miscommunicatie, planning en resultaten worden niet gehaald, budgetten worden overschreden. Dat kan liggen aan de aard van het project maar vaak gaat er veel energie verloren aan gedoe tussen de mensen op de werkvloer. Want iedereen neemt niet alleen zijn ambitie en drive maar ook zijn triggers en emotionele bagage mee naar zijn werk, of die dat nu wil of niet. Wanneer teams of groepen onvoldoende sociale en emotionele intelligentie hebben ontwikkeld met elkaar, dan kost dat jou als leider veel tijd, energie en gedoe.  Herkenbaar? 

 Toolbox

Ik ben gespecialiseerd in begeleiding van mensen en groepen in het maken van een nieuw begin.

Begeleiden kan bij mij heel veel vormen aannemen, zoals systemische of organisatieopstellingen, coaching van mensen en teams, het geven van soft skills trainingen en workshops (liever zeg ik human skills), strategische sparringpartner voor programmamanagers en projectleiders, procesbegeleiding bij de vorming van samenwerkingsverbanden, noem maar op. Welke vorm ik inzet, bepalen we in overleg.

Jouw vraag en jij als mens (of team) staat daarbij centraal. Waar sta jij nu, waar wil je naartoe, wat heb je nu nodig, waar zit je vast, wat speelt er door je gedachten en vooral wat vertelt jouw gevoel je over de situatie?

Organisatieopstellingen:

geven inzicht in de dynamiek binnen de organisatie en vooral waar blokkades zitten in groei of verandering van de organisatie. Het geeft inzicht onder de waterlijn van wat zichtbaar is in structuur en cultuur.

Met behulp van systemische coaching van directie of MT kan inzicht worden verkregen in de huidige dynamiek van de mensen en onderdelen van de organisatie en geeft bovendien ook inzicht in hoe die dynamiek zich verhoudt tot de oorsprong van de organisatie en waar de schwung eruit geraakt is.

Of dat is doordat de oorspronkelijke missie van het bedrijf zoekgeraakt is of er in de dynamiek tussen de leiding of de afdelingen iets blokkeert, een opstelling helpt de energie weer te stromen.

In overleg met jou als opdrachtgever, kijken we wat de beste aanpak is en wordt op maat een voorstel gemaakt. 

 

Teamcoaching:

leidt tot betere resultaten en minder verlies van tijd, geld en energie doordat er beter wordt samengewerkt aan de gezamenlijke doelen.

Bij een traject voor teamcoaching wordt altijd maatwerk gemaakt afhankelijk van de vraag van jou als opdrachtgever. De focus ligt daarbij altijd op het verbeteren van de onderlinge relaties van de teamleden -daar hoor jij zelf als teammanager ook bij- en het vergroten van een gevoel van eigenaarschap voor het gezamenlijke doel, met als eindresultaat een groep mensen die goed weet samen te werken, focus weet te houden op de doelstelling van het team en die bewust is van eigen impact van gedrag op de groep.

Bovenal levert teamcoaching vooral meer energie op voor jezelf en je teamleden omdat er veel minder tijd en energie gaat weglekken op interne miscommunicatie en gedoe.

Ik werk met diverse tools als het gaat om teamcoaching, zoals Belbin, Gelukkig werken (5 peilers van geluk), Roos van Leary, persoonlijk leiderschap of RET. Dat is afhankelijk van de vraag. Ik kan desgewenst ook als sparringpartner/strategisch coach voor programmamanagers en projectleiders worden ingeschakeld.

 

 

Incompany trainingen en workshops in soft skills:

een team met soft skills, of beter gezegd human skills (goed ontwikkelde sociale en emotionele vaardigheden) heeft meer saamhorigheid, werkt beter samen, er is meer begrip en support naar elkaar en dat komt allemaal ten gunste van het teamresultaat, budget en tijd. Meer menselijkheid op de werkvloer leidt tot betere werkrelaties en een betere werksfeer waarbij teamleden elkaar meer zullen helpen. Dit alles leidt tot minder gedoe, dus minder verlies van tijd en energie. Daarmee wordt ook veel ziekteverzuim voorkomen, ontstaat een positievere werksfeer en zullen werknemers creatiever worden en meer commitment aan de organisatie laten zien.

Hierbij kan het gaan om cursussen als: persoonlijk leiderschap, empathie en echt luisteren, inzicht in impact, feedback geven en ontvangen, maar ook onderwerpen als (strategisch) omgevingsmanagement of communicatiestrategie. In een intakegesprek bekijken we samen wat nodig is in jouw team.

Zit je vast?

Voel je je overweldigd of heb je geen idee hoe je uit je impasse moet komen of wat het beste voor jouw organisatie of team zou werken? Ik ben altijd in voor een open gesprek met een kop koffie of thee.

Neem ook dan dus gewoon contact met me op.

Bellen of appen kan op: 06 30 62 15 34